Pielęgnacja i utrzymanie grobów

Zakład Komunalny świadczy usługi opieki na grobami na terenie miasta Opola. Tę usługę polecamy wszystkim tym, którzy z rożnych przyczyn nie mogą sami zadbać o groby swoich bliskich, a stan nagrobka i los mogiły nie jest im obojętny. Wszak zadbany grób i palący się znicz świadczą, że pamięć o zmarłych jest wiecznie żywa.

Zdajemy sobie sprawę, że większość z nas chciałaby samodzielnie zaopiekować się miejscem spoczynku Swoich najbliższych i czują, że sami zrobią to najlepiej. Wiek, stan zdrowia, czy duże odległości stają się jednak przeszkodą i powodują, że możemy się czuć bezradni.

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zadbać o czystość grobów i ich otoczenia, w Państwa imieniu zapalimy znicze i złożymy kwiaty. W ten sposób dajemy świadectwo troski i szacunku jakim Państwo darzycie zmarłych.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • całoroczna opieka nad grobami
  • założenie obramowania drewnianego i zabezpieczenie mogiły po pogrzebie
  • uporządkowanie grobu po pogrzebie
  • mycie i konserwacja nagrobka
  • nasadzenia roślinne
  • zbiegi pielęgnacyjne - plewienie, odchwaszczanie, przycięcie krzewów, sadznie roślin i krzewów, podlewanie
  • dekoracja grobu kwiatami
  • zapalenie znicza

Dzięki wysokiej jakości naszych usług cieszymy się zaufaniem wielu zadowolonych Klientów, którzy rokrocznie powierzają nam pod opiekę nad miejscem spoczynku Swoich najbliższych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Pielęgnacja grobu po pogrzebie:

Lp Rodzaj usługi Cenna brutto [zł]
1 uporządkowanie grobu - usunięcie wieńców, wiązanek, zniczy, wywóz odpadów na składowisko 50.00
2 drewniane obramowanie grobu dziecinnego, pojedynczego, podwójnego (bez usługi) 150.00 - 200.00
3 drewniane obramowanie grobu dziecinnego, pojedynczego, podwójnego z usługą wyrównania powierzechni,
wywozu nadmiaru gruntu i uporządkowaniem terenu wokół)
170.00 - 330.00
4 wymiana gruntu w obramowaniu na ziemię ogrodniczą (usunięcie starego gruntu, dowiezienie ziemi ogrodniczej
i wypełnienie nią obramowania, wyrównanie powierzchni i uporządkowanie terenu wokół
50.00 - 250.00

Pielęgnacja nagrobków i pozostałe usługi:

Lp Rodzaj usługi Cenna brutto [zł]
1 pielęgnacja nagrobka z lastryka - czyszczenie z użyciem środków konserwujących, uporządkowanie terenu wokół 60.00 - 300.00
2 pielęgnacja nagrobka z kamienia szlachetnego - czyszczenie z użyciem środków konserwujących,
uporządkowanie terenu wokół
50.00 - 200.00
3 podlewanie roślin posadzonych na grobie (jednorazowo) 20.00
4 obsadzenie powierzchni grobu roślinami jednorocznymi lub posadzenie krzewów (bez kosztu materiału) 20.00 - 30.00
5 skoszenie trawy na grobie i wokół wraz z zagrabieniem i wywiezieniem 20.00 - 80.00
6 przycięcie żywopłotu z usunięciem gałązek - za m2 60.00
7 wycięcie krzewu, drzewka z wywiezieniem 50.00 - 100.00
8 dekoracja grobu - położenie wiązanki kwiatów, roślin doniczkowych, ułożenie kwiatów w wazonie, zapalenie zniczy 20.00
9 znicz 5.00 - 10.00
10 kwiaty w doniczce 20.00 - 30.00

Powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mają jedynie charakter poglądowy. Ostateczna wycena następuje po ocenie zakresu, pracochłonności oraz kosztów materiału zleconych prac, a także po ustaleniach z klientem.


Administrator Cmentarzy Komunalnych w Opolu – Zakład Komunalny Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1957 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Uchwałą nr XIX/165/03 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2003 r. istnieje obowiązek uiszczania opłat za groby po upływie 20 lat od terminu poprzedniej opłaty. Dokonywanie wpłat – w Administracji Cmentarzy – Opole ul. Cmentarna 10, nr tel. 77 4747495.

Kontakt