Organy spółki

Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Gmina Opole – Prezydent Miasta Opola.

RADA NADZORCZA
Andrzej Leszczyński – Przewodniczący
Patryk Jankowski
Wojciech Huczyński

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu

PROKURENT
Elżbieta Kozów