Misja i cele strategiczne

Nasza misja

Realizowanie zadań użyteczności publicznej w obszarze gospodarki komunalnej, zgodnie ze standardami europejskimi i spójnych z celami społeczno-ekonomicznymi.