Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna dla Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Tablica – selektywne zbieranie bioodpadów w pojemniku brązowym
Tablica – czas rozkładu odpadów komunalnych
Tablica – drugie życie odpadów komunalnych
Książeczka Ekologiczna – Mini Przewodnikiem po świecie odpadów komunalnych w Mieście Opolu stworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach Miasta Opola
Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca selektywnego zbierania bioodpadów w pojemniku brązowym