Ekolekcje

Ekoedukacja

Ekoedukacja to coś niezbędnego w naszym życiu, co pozwoli nam na dalszą egzystencję w środowisku oraz pozwoli przyszłym pokoleniom pić czystą wodę i oddychać czystym powietrzem.
Ekoedukacja to nie tylko przedstawianie prawidłowych zachowań dotyczących odpadów. To kształtowanie poprawnych nawyków zmierzających do oszczędzania środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz cywilizowane sposoby ich utylizacji.
Tematykę ekologii chcemy również przybliżyć poprzez bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszym Centrum Zagospodarowania Odpadów.
W naszym zakładzie organizowane są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej (EKOLEKCJE) dla każdej grupy wiekowej, począwszy od zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, na wykładach dla studentów uczelni wyższych kończąc.

Ekolekcje

  • Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są przez cały rok.
  • Program zajęć uzależniony jest od grupy wiekowej uczestników oraz pory roku, w jakiej się odbywają.
    Uczestnicy zajęć będą wiedzieli więcej na temat:
  • zasad segregacji odpadów obowiązujących w naszym mieście,
  • skutków zanieczyszczenia środowiska,
  • w jaki sposób ograniczyć wytwarzanie odpadów,
  • poznają procesy którym poddawane są odpady dostarczane do naszego CZO.
Wszystkie zainteresowane osoby chcące zgłosić grupę na zajęcia, proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia daty i programu zajęć. Zajęcia planowane powinny być, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia odbywają się na terenie zakładu i są bezpłatne. Maksymalna liczba osób w grupie powinna wynosić 30.
Wszelkich informacji udziela Pan Michał Korzeluch
Kierownik Centrum Zagospodarowania Odpadów
tel. 502 229 996, 77 456 25 69 wew. 21
e-mail: m.korzeluch@zaklad-komunalny.pl