Ekolekcje

Ekoedukacja

Ekoedukacja to coś niezbędnego w naszym życiu, co pozwoli nam na dalszą egzystencję w środowisku oraz pozwoli przyszłym pokoleniom pić czystą wodę i oddychać czystym powietrzem.
Ekoedukacja to nie tylko przedstawianie prawidłowych zachowań dotyczących odpadów. To kształtowanie poprawnych nawyków zmierzających do oszczędzania środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz cywilizowane sposoby ich utylizacji.
Tematykę ekologii chcemy również przybliżyć poprzez bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszym Centrum Zagospodarowania Odpadów.

Ekolekcje

W ramach projektu partnerskiego "Wspólna akcja segregacja" Zakład Komunalny sp. z.o.o realizuje projekt ekologiczny pn. EKO-LEKCJE, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a główne cele EKO-LEKCJI to budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i zachowań proekologicznych. 
W ramach EKO-LEKCJI wyświetlane są filmy edukacyjne, które wyprodukowano przy udziale środków finansowych z Unii Europejskiej, uczestnicy mają zajęcia teoretyczne i warsztaty na dedykowanej ścieżce ekologicznej oraz zwiedzają nasz Zakład. Najmłodszym wręczamy też pamiątkowe gadżety. 
Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są przez cały rok. Program zajęć uzależniony jest od grupy wiekowej uczestników oraz pory roku, w jakiej się odbywają. 
Uczestnicy zajęć uzyskują wiedzę na temat m.in.:
 • zasad segregacji odpadów obowiązujących w mieście Opolu,
 • skutków zanieczyszczenia środowiska,
 • w jaki sposób ograniczać wytwarzanie odpadów,
 • skutków zanieczyszczenia środowiska,
 • w jaki sposób ograniczyć wytwarzanie odpadów,
 • procesów, którym poddawane są odpady dostarczane do naszego CZO.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny w celu zgłoszenia grupy, ustalenia daty i programu EKO-LEKCJI (planowane powinny być, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). Zajęcia odbywają się na terenie zakładu i są bezpłatne. Maksymalna liczba osób w grupie może wynosić 30 osób.
Szczegółowych informacji udziela:
Michał Korzeluch - kierownik Centrum Zagospodarowania Odpadów. 
tel. 502 229 996, 77 456 25 69 wew. 21 
e-mail: m.korzeluch@zaklad-komunalny.pl

Ścieżka edukacyjna

Na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów w ramach PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej znajduje się specjalna i wyjątkowa ścieżka edukacyjna, a głównym założeniem jej powstania jest uświadamianie społeczeństwu konieczności dbania o środowisko z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów i tym samym osiągnięcie większego udziału odpadów przeznaczonych do ponownego przetworzenia. W przystępny sposób „przewodnik” przy użyciu specjalnie opracowanych i zainstalowanych tablic i wiaty edukacyjnej, magnetycznych stołów oraz gier (Labirynt Wiedzy, Światowid, Ekologiczne Koło Wiedzy) przekazuje uczestnikom ekologicznej „wycieczki” między innymi:
 

 • jak poprawnie segregować odpady i dlaczego jest to takie ważne, 
 • co dzieje się ze śmieciami po tym jak zabierze je śmieciarka, 
 • jak odpadom dać drugie życie, 
 • jak oszczędzać energię i ograniczać zanieczyszczenie powietrza, 
 • jak z odpadów powstaje prąd, 
 • jak efektywnie kupować i zmniejszać ilość śmieci. 
 
W celu ustalenia terminu i zasad organizacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny (77 456 25 69 wew. 22) lub mailowy (waga@zaklad-komunalny.pl). * Ścieżka edukacyjna powstała w ramach projektu partnerskiego pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ścieżka edukacyjna, filmy edukacyjne, upominki i ulotki oraz prowadzenie zajęć realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.