Abonamenty

Abonamenty za postój w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Opolu zostają przedłużone automatycznie o czas zawieszenia kontroli, czyli od 18 marca do 3 maja więcej

Uchwałą XIII/203/15, nr XLVII/919/17 oraz XIX/394/19 Rady Miasta Opola ustalono następujące rodzaje abonamentów:

1. Abonament dekadowy ( za kolejne 10 dni roboczych) osobno dla strefy A – śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i B.

2. Abonament miesięczny osobno dla strefy A – śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i B.

3. Abonament roczny mieszkańca strefy A obejmujący ulicę, przy której zamieszkuje mieszkaniec oraz ulicę sąsiednią wskazaną przez mieszkańca na podstawie oświadczenia woli. W przypadku braku miejsc postojowych przy ulicy, przy ulicy przy której mieszka mieszkaniec, do abonamentu wpisuje się nazwę dwóch sąsiednich ulic. Abonament mieszkańca przysługuje wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. Nabywca abonamentu poza dowodem rejestracyjnym musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w SPP w Opolu.

4. Abonament roczny mieszkańca strefy B obejmujący ulicę, przy której zamieszkuje mieszkaniec oraz ulicę sąsiednią wskazaną przez mieszkańca na podstawie oświadczenia woli. W przypadku braku miejsc postojowych przy ulicy, przy ulicy przy której mieszka mieszkaniec, do abonamentu wpisuje się nazwę dwóch sąsiednich ulic. Abonament mieszkańca przysługuje wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. Nabywca abonamentu poza dowodem rejestracyjnym musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w SPP w Opolu.

5. Abonament roczny mieszkańca strefa A obejmujący strefę A – śródmiejską strefę płatnego parkowania – dostępny wyłącznie dla mieszkańców strefy A. Nabywca abonamentu poza dowodem rejestracyjnym musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie A SPP w Opolu.

6. Abonament roczny mieszkańca strefa B obejmujący strefę B – dostępny wyłącznie dla mieszkańców strefy B. Nabywca abonamentu poza dowodem rejestracyjnym musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie B SPP w Opolu.

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA

Cennik abonamentów

Rodzaj abonamentu Strefa A Strefa B
1. Abonament dekadowy (za kolejne 10 dni roboczych) 200,00 zł 150,00 zł
2. Abonament miesięczny 400,00 zł 300,00 zł
3. Abonament mieszkańca roczny (dwie ulice) 100,00 zł 100,00 zł
4. Abonament mieszkańca roczny Strefa A 600,00 zł
5. Abonament mieszkańca roczny Strefa B 450,00 zł

Nabywcy abonamentu mieszkańca obowiązani są przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania (w przypadku abonamentu mieszkańca obejmującego strefę A zamieszkiwanie w strefie A; w przypadku abonamentu mieszkańca obejmującego strefę B zamieszkiwanie w strefie B) oraz dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania (stałego lub tymczasowego), umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania w Opolu.

Kontakt