Usługi budowlane

Usługi budowlane

Działalność Zakładu Komunalnego obejmuje również usługi w zakresie:

- prowadzenia prac rozbiórkowych i wyburzeniowych przy użyciu sprzętu ciężkiego,
- kruszenia gruzu mobilną kruszarką,
- sprzedaży kruszywa mineralnego do wykorzystania w budownictwie,
- znakowania poziomego dróg i placów,
- robót budowlano-montażowych,
- zakładania i pielęgnacji terenów zielonych,
- prowadzenia nadzoru budowlanego i inwestorstwa zastępczego.

Szczegółowych informacji udziela:

Andrzej Sokólski
Kierownik Działu Technicznego
tel. 504 099 007, 77 456 25 69 wew.29